Preventie consulten

Vanaf 1 januari 2012 zijn we gestart in onze praktijk met het Preventie Consult. Het Preventie Consult omvat een risicotest (schriftelijk of digitaal), waarmee mensen van 45 jaar en ouder een eerste inschatting krijgen van hun risico op hart- en vaatziekten, diabetes (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk) of nierschade.

Voor wie?

Voor alle patiënten ouder dan 45 jaar (maar jonger dan 70 jaar) die niet regelmatig gecontroleerd worden voor diabetes, hoge bloeddruk of andere hart- en vaatziekten. Deze patiënten krijgen een schriftelijke uitnodiging van onze praktijk, maar niet allemaal tegelijk. Wij maken een indeling op grond van leeftijd en nodigen in groepen uit. Zo is het voor de huisartspraktijk goed werkbaar en komt niet iedereen tegelijk naar de praktijk.

Risicotest

Vrouwen tussen 45 en 65 jaar en mannen tussen 45 en 60 jaar worden gevraagd om de risicotest in te vullen. Mensen die de risicotest op internet of schriftelijk hebben ingevuld en een verhoogd risico hebben, krijgen het advies om een afspraak te maken bij de huisartsenpraktijk.
Mannen vanaf 60 jaar en vrouwen vanaf 65 jaar worden vanwege hun verhoogde risico door hun leeftijd, uitgenodigd om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner. Er wordt aanvullend onderzoek gedaan, om te kijken naar onder andere uw suikergehalte, cholesterolgehalte en nierfuncties. Zo nodig wordt er passende leefstijladviezen gegeven en start er behandeling volgens bestaande richtlijnen. Eventueel wordt doorverwezen naar andere zorgverleners en instanties. Is het risico slechts licht verhoogd? Dan krijgt u een gericht leefstijladvies waarmee u uw risico kunnen verlagen.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij de doktersassistente en/of praktijkondersteuner.
Het Preventie Consult is ontwikkeld door de beroepsorganisaties van huisartsen en bedrijfsartsen, in samenwerking met de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Nierstichting.

Met vriendelijke groet,
Joyce, Marlies en Marjorie praktijkondersteunster namens uw huisarts

© Dr.G. J. De Bruijn | BIG nr: 09035902101