Skip to main content

Vakanties en vrije dagen

Geplande vakanties en vrije dagen

Er is altijd een huisarts aanwezig  die waarneemt. 

Huisartsopleider en terugkomdagen

Omdat in mijn praktijk huisartsen worden opgeleid heb ik 6x per jaar terugkomdagen op de VU, het huisartsinstituut. Ik ben die dag niet gesloten, maar de huisarts in opleiding neemt dan de praktijk waar. Hij/zij heeft dr Harmsen als achterwacht. 

Donderdag 11 april 

Donderdag 23 Mei

Donderdag 4 Juli

 

De AIOS doet ook zelfstandig praktijk;

Maandag 10-06-2024 t/m vrijdag 21-06-2024

Dan werkt de huisarts in opleiding 2 hele weken zelfstandig.

Deze weken hebben wij het beleid dat wij alleen op de dag zelf afspraken maken om de huisarts in opleiding niet te overspoelen met afspraken. 

Dr. De Bruijn is dan niet aanwezig en doet de huisarts in opleiding alleen spreekuur. Het kan dus zijn daat u dan even langer moet wachten als u van ons gewend bent.

Na kantooruren neemt de HAP waar, zie ook Avond-,nacht- en weekenddienst. Tel 0251-265265